Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce vremurile şi anii le-ai pus întru stăpânirea Ta, Cel ce eşti fără de început şi fără de sfârşit şi eşti înţeles mai presus de timp, Cel ce eşti mai presus de orice mutare sau schimbare a celor ce sunt, Cel ce stăpâneşti toată vremea: cea trecută, cea de faţă şi cea viitoare, Cel ce prin nespusa Ta îndelungă răbdare ne-ai învrednicit pe noi a ajunge să intrăm într-un an nou, Însuţi, preabunule Stăpâne, binecuvintează cu dumnezeiescul Tău har acest an; dăruieşte pământului ploi paşnice spre aducere de roadă; văzduh prielnic şi sănătos oamenilor şi animalelor; dă-ne ca, în pace şi înţelegere deplină, să trecem cursul anului, împodobiţi cu cununa slavei prin virtuţi, „mergând cuviincios, ca ziua”, întru lumina poruncilor Tale. Bine-păzeşte Sfânta noastră Biserică; ocroteşte cu puterea Ta pe binecredinciosul nostru popor; întăreşte spre cele bune pe cârmuitorii şi armata ţării noastre; tinereţile le călăuzeşte; bătrâneţile le întăreşte; pe cei risipiţi îi adună; pe cei rătăciţi întoarce-i şi uneşte-i cu Sfânta Ta Biserică. Să vină întru noi „împărăţia Ta, împărăţia tuturor veacurilor”, împărăţia bunătăţii, a dreptăţii şi a păcii, şi ne învredniceşte pe noi, cu o gură şi o inimă, a Te lăuda şi a Te slăvi pe Tine, Dumnezeu Cel în Treime, fără de început şi veşnic, în vecii vecilor. (Rugăciune de tradiție greacă)0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...