Menu Home

De aceea ne Botezăm, ne ungem cu Sf Mir și ne cuminecam din potir

Pentru a ne uni cu Hristos, va trebui să trecem prin toate câte a trecut El, să răbdăm și să suferim și noi câte a răbdat și a suferit El, căci într-adevăr noi de aceea ne Botezăm, ca să ne îngropăm și să înviem împreună cu El, de aceea ne ungem și cu Sfântul Mir, ca să ajungem părtași cu El prin ungerea cea împărătească a îndumnezeirii și, în sfârșit, de aceea mâncăm hrana cea preasfântă a Împărtășaniei și ne adăpăm din dumnezeiescul potir, pentru ca să ne 

cuminecăm cu înseși trupul și sângele pe care Hristos și le-a luat asupră-Și încă din pântecele Fecioarei. Așa că, la drept vorbind, noi ne facem una cu Cel ce s-a întrupat și S-a îndumnezeit, cu Cel ce a murit și a înviat pentru noi. (Sf Nicolae Cabasila)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut