Menu Home

O rugăciune antică pentru creștinii răposați

Dumnezeul nostru, Dumnezeul mântuirii [Ps 67, 21], Ziditorul, Mântuitorul şi Judecătorul viilor şi al morţilor, Cel ce duci în iad şi scoţi din el [Rg 2, 6], Cel ce aduci din nefiinţă la fiinţă, Cel ce din pământ l-ai plămădit pe om [Fc 2, 7] şi în pământ l-ai întors pentru păcat, iar pentru iubirea Ta de oameni îl chemi iarăşi la viaţă, odihneşte în milă pentru totdeauna sufletele robilor Tăi, Stăpâne, în loc de lumină, în loc de odihnă, în sânurile lui Avraam, Isaac şi Iacob, împreună cu toţi sfinţii care din veac au bineplăcut Tie. În Hristos Iisus Domnul nostru, Căruia I se cuvine slava, cinstea şi închinarea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (Barberini graecus 336, cel mai vechi Evhologhion bizantin, sec. VIII)

Încheindu-se perioada liturgică a Marilor Sărbători Împărătești- Nașterea, Tăierea împrejur, Botezul Domnului- în care nu se fac pomeniri (20 decembrie- 6 ianuarie), sâmbată, 12 ianuarie 2019 s-a pus un nou început rânduielilor de intercesiune: Sfânta Liturghie, Parastas, rugăciune la morminte.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut