Menu Home

Panoplia creștinului

Ca o completare și îndemn de a lua ca atare textului apostolic ce se citește în sâmbăta de după Botezul Domnului:

Fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului, pentru că lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea şi, pe toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi, deci, tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcaţi fiind cu platoşa dreptăţii, şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. (Efes 6, 10- 17),

omilia Sf Ioan Gură de Aur la Evanghelia zilei (Mt 4, 1-11) adoptă același limbaj marțial arătând că:

Duhul L-a dus în pustie (pe Iisus), fiindcă Hristos a făcut şi a suferit totul pentru învăţarea noastră; a primit să fie dus şi în pustie şi să se lupte cu diavolul, ca fiecare om botezat să nu se tulbure dacă după botez suferă încercări şi ispite mai mari la care nu se aştepta, ci să îndure totul cu curaj, ştiind că tot ce i se întîmpla e firesc să i se întâmple. De aceea ai luat arme, nu să trândăveşti, ci să lupţi!”

Aratând dimensiunile acestei lupte spirituale a fiecărui creștin cu satana, Sf Ioan Gură de Aur expune și temeiurile încercărilor duhovnicești:

 „Dumnezeu nu opreşte incercările şi ispitele care vin peste tine după ce te-ai botezat:

în primul rînd, ca să cunoşti că prin botez ai ajuns cu mult mai puternic;

în al doilea rînd, ca să rămîi smerit şi să nu te mîndreşti cu măreţia darurilor primite la botez, pentru că încercările pot să-ţi înfrângă cerbicia;

în al treilea rînd, ca vicleanul diavol, care pune încă la îndoială îndepărtarea ta de el, să se încredinţeze, prin încercările la care te supune, că l-ai părăsit depărtîndu-te definitiv de el;

în al patrulea rînd, ca să ajungi, prin încercări, mai tare chiar decît fierul;

în al cincilea rînd, ca să capeţi o dovadă evidentă a vistieriilor încredinţate ţie.”

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut