Menu Home

Sinodalitate și autocefalie în istoria BOR (XXIV)

Orice arhiereu, prin însăși faptul hirotoniei în aceasta treaptă, dobândește, pin Statutul BOR din 1948, calitatea de membru deplin al Sinodului, întrucât în sens propriu, Sinodul este adunarea tuturor arhiereilor (34,37,ap.. 3,4,5,6,8,14,15,18,20,I ec.etc)

  Primind prin arhierie puterea bisericească în baza căreia devin membri ai Sinodului, arhiereii (vicari) nu pot totuși să exercite această putere decât în limitele pe care le fixeaza Sinodul, întrucât ei nu au jurisdictie proprie si nici nu o pot avea în mod canonic, pentru că este oprit ca într-o eparhie să funcționeze doi episcopi (8.I ec).Deși sunt membri înăscuți sau firești ai Sinodului, nu pot exercita în Sinod și prin Sinod o putere a cărui exercițiu este condiționată de rânduirea lor de către Sinod în fruntea unei eparhii.

    Fără calitatea de episcop eparhiot, niciun arhiereu nu poate exercita puterea episcopală nici în afară de Sinod, nici în cadrul Sinodului, pentru că neavând jurisdicție, nu are nici răspunderea conducerii și deci îi lipsește îndreptățirea de a se amesteca și a hotărâ în materie de conducere bisericească jurisdicțională.

    Avându-se în vedere calitatea lor harică dobândită prin arhierie si temeiurile principale invocate, practica bisericească îndelungată, ridicată la rang de lege, a consacrat dreptul arhiereilor de a fi membri cu vot consultativ ai Sinodului, când se trateaza chestiuni jurisdicționale, sau membrii cu vot deliberativ, când se tratează chestiuni dogmatice și rituale.

 În privința Sinodului permanent, instituit în Biserica noastră prin art 16- 18 din statut, alcătuit din patriarh și 4 mitropoliți, trebuie precizat că acesta era de fapt un sinod restrâns, și nu unul permanent, în sensul propriu al acestui cuvânt, permițându-se de canoane (18, 79 Cartagina ) ca pentru a se rezolva chestiuni ce nu suportă amânare, sinoadele să lucreze cu un munăr mai mic de episcopi.

  Cât privește alcătuirea lui numai din mitropoliți, se bazează pe principiul ierarhic și pe faptul că fiecare mitropolit este căpetenia sinodului mitropolitan, care totuși nu putea funcționa în condițiile acelui timp în toate mitropoliile, deoarece nu se putea îndeplini numărul minim de membri (3) cerut de un sinod cu putere deplină, mitropolit și 2 episcopi ( can 16, 20 Antiohia ).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut