Menu Home

TIMOTEI, despre care se vorbeşte adesea în Noul Testament

TIMOTEI: unul din ucenicii apostolului Pavel, despre care se vorbeşte adesea în Noul Testament. Era din Listra Licaoniei, tatăl său fiind grec şi mama sa, Eunice, evreică. Convertit de Sfântul Apostol Pavel şi tăiat împrejur, din pricina iudeilor de acolo (Fapte 16, 1-4), devine colaboratorul său cel mai apropiat (cf. I Cor. 4, 17; II Cor. 1, 19; Film. 1, .1; Col. l, 1; I Tim. 1, 2, 18; II Tim: 1, 2), însoţindu-l în misiune prin Frigia, Galatia, Macedonia şi în Tesalonic, Corint şi Efes. Îl urmează apoi pe Pavel şi în prima captivitate la Roma (anii 61-63) iar după aceea, revenind amândoi la Efes, Sfântul Pavel îl hirotonește pe Timotei episcop al Efesului (anul 64), unde a activat până la moarte (I Tim. 4, 6).

Pentru a-l ajuta în misiunea sa, Sfântul apostol Pavel îi scrie, rând pe rând, două 

epistole pastorale I şi II Timotei, dându-i instrucţiunile necesare de comportare și îndrumându-l a stărui în învăţătura dreptei credinţe, ca să se mântuiască şi pe sine şi pe cei ce-l ascultă (cf. I Tim. 4, 16), după exemplul său (II Tim. 4, 5-8).

Prima epistolă (în anul 64-65) este scrisă din Macedonia; iar a doua din Roma, în anul 66. Tradiţia spune că Timotei a fost ucis cu pietre şi ciomege, de păgâni (anul 97). Osemintele lui au fost duse și aşezate în biserica Sfinţii Apostoli, din Constantinopol, împreună cu ale Sfântului apostol Andrei şi ale Sfântului Evanghelist Luca. (Dicționar al Noului Testament)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut