Menu Home

Stâlp și temelie a adevărului

Hotărârile de credinţă ale Sinoadelor Ecumenice sunt, după Sfintele Scripturi, textele cu cea mai mare autoritate în Biserica Ortodoxă. 

Acest volum prezintă pentru prima dată în limba română ansamblul de hotărâri dogmatice ale celor şapte Sinoade Ecumenice ale Bisericii Ortodoxe, însoţite de textul sursă grec şi latin în oglindă. Notele textelor, precum şi introducerile istorico-dogmatice la fiecare Sinod, doresc facilitarea înţelegerii textului şi familiarizarea cititorului cu istoria şi contextul dogmatic al formulării hotărârilor. Pe lângă hotărârile de credinţă propriu-zise, sunt prezentate în acest volum Scrisori patristice cu autoritate dogmatică primite şi aprobate de unele dintre aceste Sinoade, cum ar fi: Scrisoarea a doua a Sfântului Chiril către Nestorie (430), Scrisoarea a treia a Sfântului Chiril către Nestorie cu Anatematismele (430), Scrisoarea de împăcare trimisă în 433 de Sfântul Chiril al Alexandriei către Ioan al Antiohiei, Tomul lui Leon al Romei către Flavian al Constantinopolului (449). De asemenea, s-a inclus Scrisoarea sinodală a episcopilor reuniţi Ia Constantinopol în 382, care conţine referinţe preţioase despre hotărârea de credinţă a Sinodului al I I-lea Ecumenic, ale cărui acte sau procese verbale nu s-au păstrat până astăzi. 

Dorim ca această lucrare să constituie un mijloc util şi un îndemn pentru cei care doresc să aprofundeze tezaurul învăţăturii de credinţă formulate, păstrate, transmise şi propovăduite de Biserica Ortodoxă pentru mântuirea şi sfmţirea omului şi a întregii lumi.” Pr Sorin Șelaru

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut