Menu Home

„Sângele dreptului Ioan strigă către Dumnezeu asupra ta, împărate Arcadie,…

„Sângele dreptului Ioan strigă către Dumnezeu asupra ta, împărate Arcadie, precum de demult sângele lui Abel a strigat asupra lui Cain, ucigătorul de frate; căci în vremea de pace ai ridicat prigoană asupra Bisericii, izgonind pe păstorul și arhiereul ei cel adevărat, cu care împreună chiar pe Hristos Dumnezeu, vai! L-ai izgonit și ai vândut turma lui Hristos năimiților arhierei, și nu adevăraților păstori!

Dar eu nu mă întristez pentru Sfântul Ioan, căci fericitul și de trei ori fericitul Ioan, pentru isprăvile lui cele mari și pentru nenumăratele chinuri, pe care nu pe bună dreptate le-a răbdat, a luat moștenire în împărăția lui Dumnezeu, cu apostolii și cu mucenicii; ci mă mâhnesc pentru pierzarea ta, căci, pentru ca să faci voia unei femei rele și nebune, ai lipsit lumea de învățăturile cele cu miere curgătoare și de viață făcătoare ale lui Ioan de trei ori fericitul.

Pentru aceasta și eu preaumilitul, căruia mi s-a încredințat scaunul Romei, te canonisesc pe tine și pe femeia ta și vă îndepărtez de la Sfânta Împărtășire a dumnezeieștilor Taine ale lui Hristos. Și care va îndrăzni a vă împărtăși pe voi, să fie caterisit și neiertat; iar dacă voi veți sili pe cineva ca să vă împărtășească, defăimând această apostolească poruncă și așezământ, să fiți ca vameșii și ca păgânii cu adunarea necredincioșilor și să stea păcatul vostru înainte, iar în ziua dreptei judecăți să vă luați pedeapsa cea cuviincioasă; căci niciuna din cele ce sunt ale voastre, nu vor putea să vă ajute, nici averile voastre, nici slava, nici stăpânirea și nici însăși vrednicia împărătească”… (Scrisoarea episcopului Romei, Inocențiu, către împăratul Arcadie la moartea Sf Ioan Gură de Aur)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut