Menu Home

„Aşadar, pentru că Sfânta Fecioară a născut trupeşte pe Dumnezeu…

„Aşadar, pentru că Sfânta Fecioară a născut trupeşte pe Dumnezeu unit cu trupul în mod ipostatic, de aceea şi spunem că ea este Născătoare de Dumnezeu, nu în sensul că firea Cuvântului îşi are începutul existenţei din trup (căci [El] „era întru început şi Cuvântul era Dumnezeu şi Cuvântul era la Dumnezeu” şi El este făcătorul veacurilor, co-etern cu Tatăl şi creatorul a toate), ci pentru că a unit omenescul cu Sine în chip ipostatic şi a suferit naştere trupească din pântecele ei. Nu ca şi cum ar fi avut nevoie cu necesitate sau din cauza propriei firi de o naştere în timp şi în cele din urmă zile ale acestui veac, ci pentru ca să binecuvânteze începutul existenţei noastre.” (Scrisoarea a treia a Sf Chiril al Alexandriei către Nestorie, la Pr Sorin Șelaru, HOTĂRÂRILE DOGMATICE ALE CELOR ȘAPTE SINOADE ECUMENICE )

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut