Menu Home

Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a…

Biserica se roagă, în aceeași măsură pentru vii și pentru morți, ca semn al unirii, al legăturii, și al comuniunii creștinilor unii cu alții în Taina Bisericii, prin Hristos, Domnul nostru. Deși tradițional ziua de rugăciune pentru cei adormiți este sâmbăta, în rânduiala cultică a fiecărei zile, la momentele principale de punctare a timpului prin rugăciune zilnică: miezonoptică, ceasuri, utrenie și vecernie dar mai ales la Sf Liturghie, rugăciunile în care sunt cuprinși creștinii adormiți ocupă un loc bine precizat în cadrul cultului.

Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru creștinătate și credință s-au săvârșit, și le iartă lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul le-au săvârșit și-i așează pe ei în locuri luminoase, în locuri cu verdeață, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți cei din veac Sfinții Tăi. Dăruiește-le lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața si învierea și odihna robilor Tăi adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru și Ție mărire, înălțăm cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

Amin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut