Menu Home

Rugăciunea, din sec IV, pentru creștinii ce merg duminica la biserică

„Te chemăm pe Tine, Tatăl Unului-Născut, Domnul a toate, Ziditorul făpturilor şi Făcătorul celor făcute; mâini curate întindem spre Tine şi ne deschidem minţile spre Tine, Doamne; ne rugăm fii îndurat, cruţă-ne, fii binevoitor, fă-ne mai buni, lărgeşte-ne în virtute, credinţă şi cunoaştere; cercetează-ne, Doamne, căci spre Tine am trimis neputinţele noastre. Fii milostiv şi ne miluieşte pe toţi; miluieşte poporul acesta, fi-i binefăcător, fă-l blând, cuminte şi curat şi trimite-i puteri îngereşti, ca tot poporul acesta să fie sfânt şi cuviincios. Te chem, trimite Duh Sfânt în mintea noastră şi dă-ne să învăţăm dumnezeieştile Scripturi de la Duhul Sfânt şi să le tâlcuim în chip curat şi vrednic, ca să se folosească tot norodul acesta de faţă, prin Unul-Născutul Tău, Iisus Hristos, în Duhul Sfânt, prin Care Tie se cuvine slava şi puterea în toţi vecii vecilor. Amin.”(Prima rugăciune a duminicii pentru credincioși, EVHOLOGHIUL LUI SERAPION)

St. Serapion supranumit, pentru știința sa, Scolasticul (+ 365-370) a fost episcop și șef al școlii Catehetice din Alexandria, Egipt. 

El a devenit mai apoi călugăr în deșert și ucenic al Sfântului Antonie cel Mare care, l-a iubit atât de mult încât la moartea sa a lăsat în testamentul său ca dar două veșminte, unul pentru Serapion și celălalt pentru Sfântul Atanasie cel Mare.

Prieten apropiat al Sf. Atanasie, el a acordat sprijin patriarhului Alexandriei împotriva arienilor eretici din Egipt, mai ales după numirea sa ca episcop de Thmuis, în Egiptul de Jos, în Delta Nilului. Sfântul Atanasie a scris mai multe lucrări împotriva arienilor la cererea Sf Serapion, dar s-a gândit atât de mult la Sarapion încât i-a spus să le revizuiască dacă el consideră potrivit acest lucru.

Datorită sprijinului fără echivoc acordat Sfântului Atanasie și implicit a opoziției sale față de arianism, Sf Serapion a fost exilat pentru un timp de către împăratul arian Constanțius al II-lea.

Toate dovezile îl indică pe Serapion drept autorul celei mai vechi (după „Tradiţia Apostolică” a Sfântului Ipolit şi papirusul din secolul al III-lea al mănăstirii copte Der-Balyzeh) colecții de rugaciuni preoțești, Molitfelnicul, pus sub numele lui. În total, colecţia cuprinde 30 de rugăciuni, dintre care 18 privesc slujba Sfintei Liturghii, 7 slujbele Botezului şi Mirungerii, una pentru Sfântul Mir, una pentru slujba înmormântării şi câte una pentru slujba hirotonirii în cele trei trepte (diacon, preot, episcop).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut