Menu Home

Binecuvintează-l, întăreşte-l, dă-i inimă curajoasă!

Un binefăcător al parohiei, aflat la datorie sub drapel, este chemat să dovedească tărie, curaj și abnegație ostașească în afara granițelor țării.

De aceea, comunitatea noastră înalță la Sfintele Liturghii caldă rugăciune de mijlocire pentru fratele nostru:

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai ascultat pe Moise, care a întins către Tine mâinile sale şi ai întărit pe poporul lui Israel asupra lui Amalec; şi lui Isus Navi, celui ce se oştea, i-ai îngăduit starea soarelui întru închipuirea biruinţei; Tu şi acum auzi-ne pe noi care ne rugăm Tie pentru fratele nostru, ostaş.

Binecuvintează-l şi întăreşte-l, dă-i inimă curajoasă asupra potrivnicilor, trimite lui înger luminat, iar vrăjmaşilor, înger înfricoşător şi îngrozitor, care să-i oprească şi să-i alunge, şi să le slăbească inima lor, şi îndrăzneala să o întoarcă în fugă.

Şi depărtează de la robul Tăi care iese acum la luptă, şi de la noi de la toţi, toată foametea şi molima; şi ne izbăveşte de foc şi de sabie, şi de năvălirea vrăjmaşilor, şi de toată asuprirea potrivnicilor.

Fii lui conducător şi dă lui toate cererile cele spre mântuire; învaţă-l înţelepţeşte-l, mântuieşte-l, apără-l, păzeşte-l, curăţeşte-l, şi-l umple de toată bucuria cea duhovnicească. Fii ocrotitor şi izbăvitor sufletului şi trupului lui, şi ca un bun, îndurat şi iubitor de oameni dă iertare păcatelor în ziua judecăţii. Miluieşte-i pe dânsul și pe ceilalți ostași, şi pe noi, şi binecuvintează-ne în toate zilele vieţii noastre, ca dobândind de la Tine ajutor, ocrotire şi izbăvire, totdeauna să-Ți înălţăm slavă şi mulţumire.

Că Tu eşti tăria şi întărirea poporului Tău, şi Tie slavă înălţăm dimpreună cu Unul Născut al tău Fiu şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut