Menu Home

Frumosul început al Tomului Sf Leon

Scrisoarea lui Leon, episcopul Romei, către Flavian, episcopul Constantinopolului, despre Eutihie (Tomul lui Leon)

După ce am citit scrisoarea iubirii Tale, despre care ne-am mirat că este atât de târzie, şi cercetând actele episcopale; am înţeles în sfârşit ce fel de scandal împotriva integrităţii credinţei a apărut la voi, iar cele care ne erau ascunse la început acum ne-au fost dezvăluite. Eutihie, care părea demn de cinstire datorită titulaturii de preot, se vădeşte nechibzuit şi peste măsură de neînvăţat, încât chiar despre el s-a spus de proroc: „N-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fărădelege a gândit în aşternutul său”. Căci ce este mai nedrept decât să gândeşti lucruri nelegiuite şi să nu cedezi celor mai înţelepţi şi mai învăţaţi? Dar în această prostie cad cei care, atunci când se împiedică în cunoaşterea adevărului de un lucru necunoscut, nu se îndreaptă spre cuvintele prorocilor, nici spre epistolele apostolice nici spre poruncile evanghelice, ci spre ei înşişi, şi se arată astfel învăţători ai greşelii, pentru că nu au fost mai întâi ucenici ai adevărului. Căci ce fel de cunoaştere a dobândit din paginile Noului şi Vechiului Sfânt Testament cel care nu înţelege nici măcar fundamentele propriului Crez? Acest bătrân nu şi-a însuşit încă ceea ce este rostit în Sinodul I din treaga lume de către cei care urmează să se nască din nou. Astfel, neştiind ce trebuie să cugete despre Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu şi refuzând să dobândească lumina înţelegerii prin lucrarea în cuprinsul Sfintelor Scripturi, măcar dac-ar fi ascultat cu atenţie şi ar fi primit acea mărturisire comună şi indisolubilă, prin care plinătatea celor care cred îşi mărturiseşte credinţa în Dumnezeu-Tatăl Atotputernicul şi în Iisus Hristos, Unicul Său Fiu, Domnul Nostru, Care S-a născut de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria.

Aceste trei propoziţii distrug uneltirile aproape tuturor ereticilor. (Scrisoarea Sf Leon către Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului, Hotărârile dogmatice ale sinoadelor ecumenice)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut