Menu Home

Reflecții despre pustia din noi și din afara noastră. Lectură pentru timpul postului

Parcurgând aceste texte -care sunt, în cuvintele autorului, „o pledoarie nedisimulată pentru omul întreg”, şi pentru viaţa duhovnicească, în care „totul e la vedere, dar din ceea ce se vede prea puţin poate fi înţeles fără călăuzire” -, cititorul dobândeşte nu doar un plus de cunoştinţe de spiritualitate ortodoxă, ci poate auzi şi chemarea inefabilă a Duhului, invitaţia de a pune în practică, după propria-i măsură, înţelepciunea şi credinţa Părinţilor, de a-şi lua în serios calea şi viaţa. Sau, cum apare notat în textul despre Avva Ammun Nitriotul: „Cuvintele bătrânilor reprezintă rodul actualizăni permanente a cuvintelor Scripturii. Fiecare efort ascetic al lor transpune în timp veşnicul Cuvânt al Domnului. De aceea medierea personală a Părinţilor face mai uşor accesibil conţinutul duhovnicesc al Scripturii. lar cuvintele lor reprezintă mărturii ale unui traseu deja parcurs, pe care suntem şi noi invitaţi să păşim”. Comentariile lui Paul Siladi conving că înţelepciunea nu are vârstă şi că glasul ei se poate auzi în orice pustiu, fie al Egiptului, fie al oraşului, fie al inimii. Ori de câte ori răsună, ea metamorfozează totul în viaţă adevărată, lumină a oamenilor. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut