Menu Home

ATENȚIE!!! S-a modificat termenul pentru redirecționarea a 2% din impozit

Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% (sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii) se depune până la data de 15 martie 2019 de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, în următoarele situații, după caz:

a) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau

b) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

c) dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Formularul se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.

Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.(Anaf.ro)

Grație acestui instrument de redirecționare a cotei aferente din impozit, și a implicării enoriașilor salariați și pensionari, în anul trecut parohia Plevna a beneficiat de 1413 lei, ce au fost bine primiți în contextul în care activitățile investiționale, evidențiate pe site în currsul anului 2018, și susținute doar de enoriași, au depășit suma de 21.000 lei.

Pentru a completa o astfel de Cerere de redirecționare către parohia Plevna, datele de identificare ale beneficiarului sunt următoarele:

DENUMIRE ENTITATE: PAROHIA PLEVNA

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 28534319

CONT BANCAR: RO75RNCB0292126547060001

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut