Menu Home

Citim din Biblie și scriem icoane

Profitând de muncile de sezon între care un loc important este dedicat tăierii de rodire a viței de vie,

micii creștini, citind din Biblie, au fost aduși, parcă aievea, în apropierea Domnului Iisus, care în același timp al anului, a rostit, celor ce-l ascultau, una din pildele dedicate îngrijirii viței de vie, respectiv tăierea de rodire.

Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu, ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei.(Ioan 15, 1-8)

În continuarea activității catehetice, micii creștini au folosit culori (respectând erminia) spre a scrie pe icoană, cu culori, același mesaj evanghelic al Domnului Iisus, întrucât „ceea ce este cartea pentru ştiutorii de carte, aceea este icoana pentru neştiutorii de carte. Şi ceea ce este cuvântul pentru auz, aceea este icoana pentru văz, căci cu ajutorul minţii ne unim cu icoana.” (Sf Ioan Damaschin)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut