Via Mare- fotografie document

În anii 60- 70 ai secolului trecut, pe terasele versantul de miazăzi al văii Baba Ana s-a cultivat viță de vie.

La capul rândurilor, alături de cel ce gospodărea cultura, ne amintim de Tudor Moldoveanu, brigadier al CAP Plevna (șezând pe pământ).
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...