Menu Home

Intercesiune pentru țârcovnicul bisericii parohiale

De moartea cea fără de veste şi fără de pocăinţă pe toţi izbăveşte-ne şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, în pace şi răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a Lui Hristos! Pe cei mutaţi din viaţă, în credinţă şi pocăinţă, fă-i să locuiască împreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii! Roagă-L pe Fiul Tău, pentru cei ce s-au sfârşit de moarte năpraznică, să le fie milostiv!

Pentru toţi cei răposaţi fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor, singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în Cer şi pe pământ, să te cunoască ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc şi cunoscându-te, să te slăvească pe tine şi prin tine pe Fiul tău, cu Cel fără-de-început al Său Părinte şi cu Preasfântul şi de Viaţă Făcătorul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin. (Rugăciune către Maica Domnului, la icoana „Bucurie neașteptată”)

Sâmbătă, 6 aprilie 2019, s-a oficiat rugăciune de intercesiune la un an de la trecerea către patria cerească pentru Tudor Filipescu, epitropul și țârcovnicul bisericii parohiale, ce timp de mai bine de 20 de ani a slujit cu foarte mult devotament ca ajutor al preotului în activitatea liturgică, administrativă și gospodărească.

La slujba parastasului a participat și fiul satului părintele Țițeică Florin, ce a slujit foarte mulți ani în postul de cântăreț bisericesc al parohiei noastre.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut