Menu Home

Ție ne rugăm și pe Tine Te chemăm, Stăpâne

„…Ție ne rugăm și pe Tine Te chemăm, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Părintele Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din pururea Fecioara Maria, Preaslăvita Născatoare de Dumnezeu; Care, mai întâi în cuvinte învățând, iar mai pe urmă și cu fapta arătând, când a răbdat patima Sa cea mântuitoare, ne-a dat pildă nouă, smeriților și păcătoșilor și nevrednicilor robilor Tăi, să-Ți aducem Ție rugăciuni, cu capetele și cu genunchii plecați, pentru păcatele noastre și pentru greșealele cele din neștiință ale credincioșilor…”

Vecernia plecării genunchilor s-a săvârșeste în ziua Pogorârii Sfântului Duh, 4 iunie 2017, după Sfânta Liturghie.

Spre deosebire de vecernia sărbătorilor, vecernia plecării genunchilor prezintă o serie de note specifice (preotul este îmbrăcat în toate veșmintele, slujba se oficiază la miezul zilei, nu are texte profetice din Vechiul Testament). Însă cea mai importantă particularitate este faptul că preotul stând în genunchi în fața Sfintelor Usi, cu fața spre credincioși, citește 7 rugăciuni de pocăință și iertare pentru toți cei ce formează Biserica: vii și adormiți.

„…Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai plecat cerurile și Te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii Tăi și spre moștenirea Ta. Că Ție, Judecătorului celui înfricoșător și iubitor de oameni, și-au plecat capetele și și-au supus grumajii, robii Tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea, și în seara de acum și în toata noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugetele deșarte și de gânduri rele…”

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut