Menu Home

Virtuțile femeii de la fântâna lui Iacov

Dumnezeu a voit să mântuiască pe samarineancă, fiindcă ea era vrednică de mântuire, pentru voinţa şi firea ei cea bună.

Când samarineanca a cunoscut că Cel care i-a cerut apă, era iudeu, dacă ar fi stăpânit-o obiceiul urât al vrajbei față de iudei, ar fi refuzat să-i dea apă, ar fi fugit îndată şi n-ar fi stat de vorbă cu Iisus Hristos, fiindcă nu numai iudeii fugeau de samarineni, ci şi samarinenii mult mai mult se fereau de iudei. Ea însă n-a făcut nimic din toate acestea, fiind lipsită de asemenea socotințe păgubitoare. Cuminte şi înțeleaptă, dimpotrivă, ea s-a mirat cum El, iudeu fiind, a cerut de la dânsa apă şi a rămas vorbind cu lisus şi ascultând cu luare aminte cuvintele cele dumnezeieşti ale Lui. Când a auzit, că Domnul are apă vie, iar cel care bea această apă nu însetează în veac, ea nu s-a tulburat, nici nu s-a îndoit şi nici n-a socotit că ar fi cu neputinţă cele spuse de Domnul, ci îndată crezînd, a zis: „Doamne, dă-mi şi mie această apă ca să nu mai însetez şi nici să mai viu aici să scot”, arătând astfel curățenia inimii ei. Când a auzit iarăşi pe Domnul arătându-i faptele ei cele ascunse, nu s-a ruşinat, şi nici nu s-a tulburat, ci a mărturisit şi a întărit cele spuse, zicând: „Doamne, văd că Tu eşti proroc“, arătând prin aceasta smerenia şi blândeţea ei. Ea a vorbit apoi despre Mesia, zicând: „Ştiu că va veni Mesia, care se cheamă Hristos“ arătînd prin aceasta îndeletnicirea ei cu cititul Sfintei Scripturi, cum şi nădeidea de mântuire pe care o avea în Iisus Hristos, cel aşteptat, spunând: „Când va veni Acela, ne va spune nouă toate“ . Când a auzit învățătura Mântuitorului, atâta râvnă şi dragoste a arătat, încât a lăsat vasul ei la puț şi a alergat grăbită în oraş, propovăduind numele lui Hristos celor de un neam cu ea. Iată câte fapte bune avea această minunată femeie! Ea avea înţelepciune, bunătate, smerenie, blândețe, cititul dumnezeieştii Scripturi, nădejde în Hristos, râvnă şi dragoste pentru aproapele ei. Pentru aceste fapte bune şi podoabe sufleteşti, Dumnezeu a învrednicit-o darurilor Sale celor bogate. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut