Menu Home

Duminica tuturor sfinților

Atotțiitorule, Doamne, Cel ce cunoști multimile stelelor și la toate le-ai dat nume, Tu singur știi pe nume pe toți cei ce bine ți-au plăcut. Iar noi, lucrul mâinilor Tale fiind, precum nisipul mării a-l număra, așa și numărul tuturor sfinților a-I spune nu se poate, decât numai pe cei aleși robi ai Tăi, care de la începutul lumii bine ți-au plăcut, pe nume îi chemăm, zicând:

Bucurați-vă, Adam și Eva, străbuni a tot neamul omenesc;

Bucurați-vă, Abel și Set, cei dintâi din lume iubitori de dreaptă credință;

Bucurați-vă, Noe, al doilea începător al neamului omenesc, și Avraam, primitorul asezământului lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, Moise, de Dumnezeu văzătorul și Aaron, întâiul preot în Legea cea veche;

Bucurați-vă, Enoh și Ilie, cei ce cu trupul moarte nu ați gustat și la cer ați fost luați;

Bucurați-vă, Isaia, David și Daniel, văzători ai tainelor lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, Ioachim și Ana, care ați născut pe Fecioara Maria, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru;

Bucurați-vă, Petru și Pavel, Iacob și Ioan, cei mai aleși apostoli ai lui Hristos;

Bucurați-vă, Nicolae, Vasile, Grigorie, Ioan și Atanasie, stâlpii cei neclintiți ai Bisericii lui Hristos;

Bucurați-vă, Antonie, Pahomie, Eftimie, Ilarion și Sava, mari povățuitori ai călugărilor;

Bucurați-vă, Gheorghe, Dimitrie, Eustatie și Pantelimon, mari mucenici ai lui Hristos;

Bucurați-vă, Varvara, Irina, Paraschiva, Ecaterina și toate mucenițele, care cu sângele vostru ați adeverit biruința credinței;

Bucurați-vă, Sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu, pentru toata lumea!

În corul celor ce laudă pe Dumnezeu, toți sfinții- din cer și noi, păcătoșii- de pe pământ, formăm mlădițe nenumărate ale viței vieții veșnice. Exemplul vieții, statornicia și dragostea către Dumnezeu a sfinților nu sunt doar pilde din trecut ale bunei viețuiri creștine, ci ei sunt vii, mijlocind pentru frații mai mici, aflați încă pe marea vieții pământești, cea învolburată.

Duminica întâi de după Rusalii, 11 iunie 2017, a fost un temei de a lua ca sfinți temei de mult ajutor duhovnicesc.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut