Menu Home

Vorbire cu Maica Domnului

Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, nădejdea şi scăparea mea, cunoşti gândurile şi faptele mele şi neputinţa firii mele celei smerite, deci ţie îţi înfăţişez sufletul meu întristat cu multe păcate şi cu gânduri necuvioase. 
Tu, Stăpână, vezi rănile şi bubele sufletului meu. Dă-mi tămăduire, tumând picătura milostivirii tale celei iubitoare de oameni. Caută, Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, şi blând fă-L mie pe Fiul tău şi Dumnezeul tuturor, Cel ce-mi va descoperi înaintea îngerilor şi a oamenilor gândurile şi faptele mele cele viclene, căci te primeşte ca pe o maică Iubitorul de oameni când te rogi pentru sufletul păcătos şi deznădăjduit ca o scăpare şi mijlocitoare a păcătoşilor. Miluieşte-mă pe mine, cel ce mă invelesc în noianul ispitelor, cel ce mă bizui pe mila şi pe părtinirea taa cea milosârdă, cel ce îmi indrept ochiul sufletului spre noianul îndurărilor tale şi îţi aduc ţie suspinare din inimă zdrobită. Nu înceta rugându-te pentru mine, smeritul şi ticălosul, ca prin sprijinirea ta să mă învrednicesc de iertarea faptelor mele celor multe şi cumplite. 
Căci spre această scăpare a păcătoşilor te-a rânduit pe tine Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Făcătorul şi Stăpânul a toată zidirea, şi pentru. ca prin mijlocirea ta către Dânsul, dobândind mântuire, să măresc şi să slăvesc numele tău cel preasfânt şi preacinstit, al Maicii lui Dumnezeu celei preabinecuvântate şi preacurate, al preaslăvitei Împărătese a tuturor, acum şi pururea şi întru nesfârşiţii veci ai vecilor. Amin. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut