Menu Home

Doamne, nu ne da pe noi, pentru păcatele noastre, în mâinile secetei

Doamne, Dumnezeul nostru, ştim că nevrednici suntem de îndurările Tale şi că nu suntem vrednici să ridicăm ochii noştri şi să căutăm la cer, să stăm înaintea Ta şi să-Ti spunem cererile noastre, căci ce bine am făcut ca să dobândim cererile? Prin bunătatea Ta cea nemăsurată ne-ai adus din nefiinţă la fiinţă, cu chipul Tău ne-ai cinstit şi toată făptura ai supus-o nouă; dar noi, cu atâtea faceri de bine fiind dăruiţi, ca nişte vrăjmaşi ne-am arătat, şi poruncile Tale, ale Făcătorului de bine, le-am călcat şi viaţă prihănită şi gând spurcat şi necurat ne-am agonisit. Şi nu numai dragostea Ta am lepădat, ci ca fiarele ne purtăm şi unul pe altul ne mâncăm, prin uneltiri lacome şi prin nedreapta noastră voinţă. Deci, cum să fim vrednici şi să ne bucurăm de binefacerile Tale? Tu eşti drept, noi nedrepţi; Tu iubeşti, noi duşmănim; Tu eşti îndurător, noi neîndurători; Tu făcător de bine, noi răpitori. Ce legătură avem cu Tine, ca să ne împărtăşim de bunătăţile Tale? Mărturisim dreptatea Ta, cunoaştem osânda noastră, vestim binefacerile Tale, înmiit suntem vinovaţi de moarte. Iată, ne aflăm sub mâna Ta cea preaputernică şi care ţine toate. Lesne este mâinii Tale celei atotputernice ca, într-o clipă, să ne piardă pe noi; iar cât priveşte gândul şi purtarea noastră, drept este să fim daţi pierzării, preadrepte Judecătorule. Dar acest lucru nu este cu totul vrednic de purtarea Ta de grijă cea nebiruită şi de bunătatea Ta cea de negrăit, preaiubitorule de oameni Stăpâne. 
Pentru aceasta, îndrăznind spre milostivirea Ta cea nepătrunsă şi spre îndurarea Ta, ce nu ţine minte răul, ne apropiem de Tine, Făcătorule de bine, noi nevrednicii şi nemulţumitorii. Nu ne da pe noi, pentru păcatele noastre, în mâinile secetei, nici pentru fărădelegile noastre să nu ne striveşti pe noi în cătuşele foametei; ci, pentru bunătatea Ta, dă pământului ploaia pe care de bunăvoia Ta ai hotărât-o moştenirii Tale şi umple de apele Tale cele roditoare sânurile pământului.
Cu genunchii plecați, recunoscând și cerând iertare păcatelor noastre, duminică, 22 septembrie 2019, după Sfânta Liturghie, s-a făcut în biserica parohială cerere staruitoare pentru ploi asupra Câmpiei Bărăganului.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut