Menu Home

Un dar luminos din Sfântul Munte a poposit în parohia Plevna

„Feței tale se vor închina bogaţii poporului”, spune în mod profetic, referindu-se la Fecioara şi Născătoarea de Dumnezeu, David Prorocul, strămoşul ei, şi prin ea, strămoşul lui Dumnezeu, care este cel mai insuflat de Dumnezeu dintre toţi cântăreţii din veac. 
„Bogaţii poporului” pot fi socotiţi, în chipul cel mai propriu şi mai potrivit, sfinţii şi cuvioşii melozi adunaţi în această colecție de imne către Maica Domnului, fiindcă ei sunt cei aleşi din popor, şi cu adevărat bogaţi, plini nu numai de harurile înţelepciunii şi ale cunoştinţei, ci mai vârtos de ale sfinteniei şi ale celorlalte felurite daruri dumnezeieşti ale Duhului Sfânt. Aşadar, ei sunt cei care se închină şi laudă faţa Pururea Fecioarei Maria prin cântările lor care picură miere, aplaudate de Dumnezeu. 
Mă refer la Andrei Criteanul, căpetenia tuturor melozilor, lebăda Bisericii cu grai răsunător; Ioan Damaschinul, privighetoarea cea mai melodioasă şi cu dulce glas a lui Hristos; Teofan al Niceii Graptul, mierla cea cu dulce grai şi bine viersuitoare; Iosif Imnograful, rânduneaua mult glăsuitoare, cu limpede glas, a credincioşilor; Ioan al Evhaitelor, sirena cu glasul ca mierea şi fermecător al Duhului Sfânt; Mitrofan al Smirnei, cocoşul bine glăsuitor al Bisericii; Teodor Studitul, greierele cântător al ortodocşilor;
Fotie al Constantinopolului, pasărea triluitoare şi cântătoare a Bisericii; Gheorghe al Nicomidiei, alăuta cea răsunătoare şi frumos cântătoare; Teoctist Studitul, psaltirea cea cu zece coarde; Pavel de Amaria, lira cea limpede a Duhului Sfânt; Nicolae Cataschepinul, harpa ca duhovnicească şi armonioasă; Atanasie al Constantinopolului, organul cel insuflat de adierile Mângâietorului; Ignatie al Constantinopolului, timpanul cel sfânt şi cuvântător; Marcu al Efesului, trâmbiţe cu mare glas; Teodor Lascaris, naiul cel cu dulce glas; Manuil Retorul, chimvalul cel răsunător; Clement, alăuta cu glas de miere a Duhului; Ilie Ecdicul, harpa cea desfătătoare a harului; Calinic al Heracleei, fluierul cel păstoresc şi dulce grăitor; celălalt Nicolae, cinteza cea primăvăratică, limpede glăsluitoare; şi Tecla, preadulce răsunare. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut