Menu Home

Consfătuirea profesorilor de religie

  Ca întotdeauna, în preajma începerii  unui nou an şcolar, au loc tradiţionalele consfătuiri sau întâlniri ale profesorilor pe discipline, organizate de Inspectoratul Școlar Județean.
  Marți, 8 noiembrie, s-a desfășurat consfătuirea profesorilor de religie.
  În cuvântul său, părintele Inspector Arcadie Puișor, adiacent diseminării noutăţilor apărute în cadrul întregului demers didactic și a direcţiilor de acţiune (de care toate cadrele didactice vor ţine cont în activitatea la catedră), a susținut un ziditor cuvânt duhovnicesc în care a ilustrat principalele coordonate ale activității didactice la ora de religie.
  Având în vedere misiunea profesorului de religie, acesta joacă un rol de maximă importanţă în formarea unei personalităţi armonioase a elevilor, prin atitudinile sale pozitive şi benefice, luminoase, prin încrederea acordată tânărului, pentru că este alături de acesta, ca factor educativ, din copilărie şi până la sfârşitul adolescenţei. 
  În Biserica Ortodoxă, adevărata teologie este cunoaşterea nemijlocită a lui Dumnezeu prin experienţa personală a vieţii în Iisus Hristos. Profesorul, educatorul, nu trebuie neapărat să fie savant, ci trăitor. Fără această experienţă intimă a lui Dumnezeu, din care izvorăşte dragostea de a o împărtăşi altora, profesorul de religie devine „aramă sunătoare şi chimval răsunător” (Corinteni 13, 1).  Așa încât rolul profesorului de religie, de îndrumător de suflete, de mediator în viaţa tumultuoasă a tânărului, plină de întrebări, dileme şi angoase existenţiale, chiar şi în momente de criză şi tulburări de comportament sau personalitate, este asemenea celui al preotului, iar a doua sa biserică o constituie școala, unde încearcă să-L aducă pe Dumnezeu. 
 Referitor la lucrul cu adolescenții, profesorii de religie iși împlinesc vocația în măsura în care reuşesc a înlătura temerile care apar la adolescenţi: teama de a nu fi luat în seamă (prin angajarea elevului în îndeplinirea unor sarcini cu valoare socială, responsabilizându-l în acest fel, sprijinirea iniţiativelor acestuia); teama de a fi neînţeles, marginalizat, minimalizat şi ironizat (prin înţelegerea lui, asigurarea unor condiţii prielnice de dialog, asigurarea confidenţialităţii); teama de a fi sancționat pentru neîmplinirea așteptărilor celor maturi (prin tact, răbdare, îngăduință, intervenții delicate, de finețe, așa încât tânărul să nu se simtă lezat); teama de a nu se cunoaște destul de bine  (prin oferirea modalităților de autocunoaștere și confruntarea propriei imagini despre sine cu alteritatea); teama de banal sau de obișnuit  (prin stimularea creativității și a originalității).
 La încheierea întâlnirii s-a prezentat analiza SWOT a rapoartelor de activitate la catedră și a rezultatelor concrete ale parteneriatelor de colaborare Școală-Biserică în anul școlar trecut.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut