Menu Home

Începutul unui nou protocol de cooperare

Începutul anului școlar 2019- 2020 a coincis, urmare a hotărârii Consiliului parohial, cu încheierea unui nou Protocol de Cooperare între Școală și Biserică, în scopul sprijinirii de către parohie a activităților desfășurate la școală și la ora de religie.

  Potrivit posibilităților parohiei, pentru  susținerea  activităților din  Protocol se urmărește:
  1. sprijinirea  copiilor proveniți  din  familii  defavorizate cu rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte nouă,  alimente  etc;
  2. implicarea  în prevenirea  abandonului școlar; 
  3. oferire de  premii  pentru elevii  merituoși  la  concursuri  școlare și  la  sfârșit  de  an școlar; 
  4. sprijinirea  desfășurării orei  de Religie prin  achiziționarea  și  donarea  către Școală de material  didactic auxiliar; 
  5. implicarea  în  organizarea activităților extracurriculare  şi  extraşcolare:  excursii, pelerinaje, tabere  etc.
 Prima activitate a Parteneriatului în acest an școlar , desfășurată în data de9 octombrie 2019, a constat în oferirea de daruri (jocuri educative) Grădiniței de copii, știut fiind că toate materialele didactice necesare activităților (jocuri, jucării, alte materiale didactice) trebuie procurate exclusiv de către părinți, dintre care destui sunt în stare de lipsuri.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut