Satul românesc la începutul secolului XX în „memoriile” preoților din Plevna (V)

... În anul 1917, toamna sosise timpul să urmez școala,  dar neprezentându-se niciun cadru didactic, școala a rămas închisăM-am prezentat la școală în toamna anului următor, 1918. Părinții mi-au procurat abecedar, aritmetică, tăbliță de piatră cu condeie de piatră (trebuia multă atenție să nu scapi pe jos atât tăblița cât și condeiul că se spărgeau și trebuia să-ți procuri altele în loc și nu prea se găseau la îndemâna să ți-le procuri din nou).

Și dacă nu aveai pe ce să-ți scrii lecția mâncai papară de la învățător.

Tăblița și condeiul se folosea pe tot cursul celor cinci clase  primare.  
Prietenul meu, coleg de clasă, cu care plecam și veneam de la școală, de altfel rudenie, era Culae.

Dimineța îl auzeam strigându-mă de 3 - 4 ori consecutiv: „Măi Mielușă mă căci copiii, ca și toți ai casei, îmi spuneau Mieluș, numai tata îmi zicea Mialache, fără a pronunța și litera h. ca să pronunțe corect Mihalache.

Și să revin la Culae, mă striga așa puternic până mă scotea volens nolens din casă și din ușă îi răspundeam, uneori s„tai mă că vin”, iar alteori „mergi înainte că te ajung din urmă”.

Îmi luam gheozdanul cu cărți la iuțeală și ca hrană rece pâine cu brânză.

Părinții lui Culae erau mai sărmani cu o familie mai numeroasă în copii, decât a noastră.

Culae pleca la școală fie cu boabe de porumb coapte sau fierte și până să ajungem la școală ne împrumutam reciproc cu merindele.

Eram prin clasa a III-a primăvara, la clase învățătorul Gogu Neculescu, singurul învățător în școală, preda simultan la cinci clase.

Și ne dă la toate clasele să scrim lecția respectivă ce o aveam în acea zi. Era în sala de școală o liniște perfectă. Pe fereastră se afla o glastră cu flori naturale, vaca învățătorului era slobodă pe lângă pereții școlii. Pe vacă florile din glastră o momesc și vine să le înșface cu limba, dar  colegul meu Culae, fiind într-o bancă din apropierea ferestrei cu glastră și în momentul când vaca încercă să prindă florile, vigilent, dă drumul la un strigăt strident și puternic “Nea boală!”. Această alarmă a speriat pe toți elevii, cu învățător cu tot, cât și pe vacă  punând-o la respect și lăsând florile intacte în glastră. Învățătorul a făcut haz de bucurie că nu i-a spart glastră. (Pr Mihai Constantin)
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...