POEȚII SATULUI DIN BĂRĂGAN: Elena Dinu- Gavrilă: Eternul miracolSub brazdă se-aruncă bobul de grâu
în întuneric dezbrăcat şi singur 
credinţa-i rămâne izvor nesecat
din el să-şi adune puteri de-a urca până la capăt Golgota. 

Trimite cerul ploi de mir să-I ungă
și lacrima păsării
să-I ajungă-n adânc.

Nimic nu scapă Soarelui.
Uimit, el vede bobul-fir venind
din alte lumi.

În fața pâinii țăranul se-nchină
smerit.
Minune!
Pâinea nu-i decât trupul celui ce-a fost
Răstignit.

(Altar de lut, 1994)


www.parohiaplevna.ro
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...