Menu Home

Privegherea: Sfinții Arhangheli în cântările de inspirație biblică ale lui Ioan Monahul (Damaschin)

Ca nişte iubitori de străini de demult, Avraam de Dumnezeu văzătorul, şi Lot măritul, a ospătat pe îngeri, şi au aflat împărtăşire cu îngerii, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul părinţilor noştri. 
Lui Manoe viteazului şi lui Tovit preaînţeleptului s-au arătat îngerii, răsplătindu-le nevoinţele vieţii după vrednicie; iar tinerilor celor ce erau în cuptorul cel cu foc, îngerul oarecând le-a stins văpaia. 
 În Ierihon s-a arătat mai-marele voievod al puterii, oştindu-se demult Iosua al lui Navi, biruinţă făcând şi izbândind, Mihaile, mai-marele voievod al celor fără de trup; de la care luând putere sluga Domnului, prin armă robi luat pe cei protivnici. 
Neplecându-se Valaam vrăjitorul de demult cuvintelor lui Dumnezeu celor negrăite şi dumnezeieşti, îngerul s-a arătat asinului la răspântii şi mustrându-l cu asprime şi făcând cuvântător pe dobitoc, a schimbat lui Valaam cunoştinţa firii. 
Cetele îngerilor în multe feluri de chipuri  văzându-le Iezechiel, mai înainte grăind, a propovăduit. Întru care Serafimii cei cu câte şase aripi stau înainte, şi Heruvimii cei cu ochi mulţi înconjurau, cu care împreună a văzut pe arhanghelii cei prea luminaţi pe Hristos preaînălţându-L întru toţi vecii. 
Cum că înfricoşătoare va să fie venirea  judecăţii Tale, arătată făcând-o Daniil, mai înainte a grăit: Că scaunele s-au pus şi Cel vechi de zile a şezut şi mii de îngeri a adus, care stau înainte cu frică, şi cu glasuri fără încetare strigau Treimii întru toţi vecii. 
Mai-marele puterilor celor fără de trup oarecând s-a arătat, aducând bunele vestiri pe faţă preotului Zaharia, marele Gavriil şi dumnezeiescul cu adevărat arhanghel. Pentru aceasta născându-se Ioan, glasul Cuvântului, părintelui său a dat iarăşi glas. 
Prins fiind Petru şi în temniţă rămânând, i s-a arătat îngerul lui Dumnezeu, scăpându-l din mâinile lui Irod, din legături şi din moarte. Pentru aceasta veniţi toţi ca pe nişte dumnezeieşti păzitori ai sufletelor şi ai trupurilor, pe înţelepţii arhangheli să-i cinstim. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut