Menu Home

Coordonata teologică a cinstirii sfinților

Sfinţilor ne rugăm doar ca să mijlocească la Dumnezeu. Chiar când ne dau şi ei ceva ne dau prin puterea lui Dumnezeu care e în ei şi în mod potrivit cu voia lui Dumnezeu pe care ei o împlinesc când ne dau acel bun. Așa cum apostolii au facut minuni cu puterea și cu voia lui Dumnezeu ( Fapte 9, 32-42; 20, 9-11; 28, 3-9), când le cerem sfinților mijlocirea sau ajutorul, tot pe Dumnezeu îl slăvim. Pe Dumezeu îl rugăm ca El Însuşi să ne dea de la Sine tot ce cerem, ca Cel ce este izvorul tuturor bunurilor. (Învățătura de credință creștin ortodoxă)
 Această sfântă învățătură este pusă în lucrare zilnic, invocându-se sfinții ca împreună rugători cu smerenia noastră. 
 Iar când, la hramul principal al bisericii parohiale- Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil- creștinii de toate vârstele sunt invitați să venereze, sărutând, chipurile Sfinților Arhangheli răstimpul așteptării este susținut învățătoresc de  imnografia sărbătorii ce trasează dreapta învățătură privind cinstirea sfinților:
Pe Tine, Cel ce ai împreunat în chip de negrăit, Hristoase, cu cele cereşti cele pământeşti, şi o Biserică ai făcut pentru îngeri şi pentru oameni, neîncetat Te slăvim. 

Îngeri şi Arhangheli, Scaune, Stăpânii şi Domnii, Căpetenii şi Puteri, Heruvimi şi Serafimi, cu Născătoarea de Dumnezeu, pentru lume rugaţi-vă. 

Ocrotitori tuturor arătându-vă, Mihaile şi Gavriile, cercetaţi pe cei ce din dragoste cinstesc întru tot prăznuită pomenirea voastră, şi pe cei ce cântă cu credinţă izbăviţi-i de toată nenorocirea, mai-marilor voievozi. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut