Menu Home

Sfântul Chiril, apărătorul credinței

   Cine nu te va ferici pe tine Preasfântă Fecioară ? Sau cine nu va lăuda, Preacurată, naşterea ta ? Că Cel cea strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut, acelaşi din tine cea Curată a ieşit negrăit întrupându-Se, din fire Dumnezeu fiind şi cu firea Om făcându-Se pentru noi. Nu în două feţe fiind despărţit, ci în două firi neamestecat fiind cunoscut. Pe Acela roagă-L Curată cu totul fericită, să se miluiască sufletele noastre.(Minei)
Adevărul se dezvăluie pe deplin celor care îl iubesc” (Scrisoarea a II-a către Succensus, I). Sf. Chiril din Alexandria nu s-a remarcat deloc prin subtilitate faţă de cei care au atacat adevărul revelat al creştinismului. Când a apărut Nestorie pe scena timpului, Papa Celestin a mijlocit la Sf. Chiril să reprime erezia 
răspândită de acest om. Eroarea lui Nestorie a fost în esenţă dublă: Preasfânta Fecioară Maria nu a fost Născătoare de Dumnezeu, ci numai Hristotokos (adică „Născătoare de Hristos”) iar în Hristos au fost de fapt două persoane (una divină, cealaltă umană), unite întâmplător într-un singur trup).
Împotriva acestei erezii, Sf. Chiril a apărat unitatea persoanei lui Hristos ca Dumnezeu şi om, cu o asemenea îndârjire cum nu se mai întâlneşte decât în scrierile Sf. Ieronim când a apărat fecioria perpetuă a Preasfintei Fecioare împotriva lui Helvidius, în anul 383. Apărarea strălucită a Sf. Chiril privind persoana lui Hristos la sinodul din Efes s-a constituit ca o fortăreaţă inexpugnabilă împotriva tuturor celor care ar intenţiona să atace atât Întruparea cât şi pe Născătoarea de Dumnezeu.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut