Menu Home

Sfântul Atanasie, stâlpul Ortodoxiei

Bucură-te steaua cea prealuminoasă, care ai luminat toată partea cea de sub soare cu nevoinţele luptelor tale. Şi ai gonit credinţa cea rău întunecată a lui Arie. Minte cerească, care cu învăţăturile ai luminat pe toţi ortodocșii, Prealăudate, cela ce ai propovăduit pe Fiul a fi de o Fiinţă cu Tatăl şi împreună pe Scaun şezător, şi întocmai cu aceeaşi cinste şi într-un chip. Şi pe Dumnezeiescul Duh, după Dumnezeire întocmai în fire şi nedespărţit. Pe Care pururea roagă-L, să dea sufletelor noastre mare milă. (Minei)

Şi astfel, luând trup ca al nostru, fiindcă toţi oamenii sunt supuşi stricăciunii morţii, El l-a supus morţii în locul tuturor şi a oferit acest lucru Tatălui…” (De Incarnatione Verbi Dei, VIII). Alături de diferite secte gnostice care au creat probleme Bisericii primare, arianismul este, fără îndoială, cea mai cunoscută 
dintre toate ereziile creştine. A lovit însăşi rădăcina şi inima învăţăturii creştine, şi anume aceea că Iisus a fost Dumnezeu Însuşi întrupat, şi considera că Iisus Hristos a fost pur şi simplu o fiinţă creată. 
Scrierile Sf. Atanasie cel Mare au fost remediul viu pentru această erezie. Îndârjit şi nezdruncinat în credinţă, nu exagerăm dacă spunem că acest mare om a stat uneori singur şi neclintit împotriva tuturor valurilor de arianism care au atacat adevărul credinţei creştine. Evidenţiind şi afirmând cu îndârjire adevărul despre Hristos, Dumnezeu şi om, Sfântul Atanasie (împreună cu alţii, ca de exemplu Sf. Ilarie din Poitiers) au pus într-adevăr capăt domniei ereziei ariane în Biserică.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut