Menu Home

Vedeţi ce face o inimă când vine întru cunoştinţa păcatelor sale?

În Sfânta Evanghelie citită la 26 ianuarie 2020 (duminicz a XXXII-a după Rusalii) se spune că iudeii, văzând pe Mântuitorul intrat în casa lui Zaheu, mai marele vameşilor din Ierihon, s-au aprins de mânie asupra Domnului şi cârteau că a intrat să găzduiască la un păcătos (Luca 19, 7). Şi aceasta o făceau fiindcă socoteau păcătoşi pe toţi vameşii care adunau impozitele împărăteşti şi făceau multe nedreptăţi în slujba lor. Iar Preabunul nostru Mântuitor, ştiutorul inimilor şi cunoscătorul gândurilor, nu lua aminte la răutatea lor, ci cunoscând de departe credinţa cea mare a lui Zaheu şi aşezarea cea bună a sufletului său, văzându-l urcat într-un sicomor ca să poată a-L vedea, a zis către el: Zahee, grăbeşte-te de te pogoară, că astăzi, se cade să fiu în casa ta (Luca 19, 5).

 Dar ce a făcut Zaheu când Mântuitorul a venit în casa lui? Ştiind că este socotit de toţi om păcătos şi văzând pe mulţi invidioşi că Domnul a intrat la el să găzduiască, socotindu-se dator şi nevrednic înaintea Lui pentru păcatele sale, a zis: Doamne, iată, jumătate din averea mea o dau săracilor şi de am năpăstuit pe cineva cu ceva întorc împătrit. (Luca 19, 8)

Vedeţi ce face o inimă care iubeşte pe Dumnezeu, când vine întru cunoştinţa păcatelor sale? Vedeţi cum se făgăduieşte să plătească datoriile celor pe care i-a nedreptăţit, spre a câştiga milă şi îndurare de la Dumnezeu? Nimeni nu l-a acuzat în faţa Mântuitorului de nedreptăţile ce le făcuse, dar strălucind în inima sa lumina harului lui Dumnezeu, el singur s-a judecat pe sine vinovat şi dator şi aşa făgăduieşte ca să dea jumătate din averea sa la săraci şi dacă a nedreptăţit pe cineva cu ceva să întoarcă de patru ori mai mult.

 Mustrarea conştiinţei i s-a făcut lui Zaheu aspru judecător, spre a hotărî singur acest mijloc de îndreptare în faţa Preaînduratului nostru Mântuitor. Această hotărâre a lui de îndreptare a fost primită de ştiutorul inimilor, Iisus Hristos, ca o jertfă deja făcută pentru păcatele sale şi ca o arvună a mântuirii sufletului său. De aceea a auzit de la Domnul: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi acesta este fiul lui Avraam (Luca 19, 9).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut