Menu Home

Stâlpilor neclintiți ai Bisericii, laudă

La înălţimea dragostei lui Hristos suindu-te Vasilie, ai văzut tainele cele nespuse, şi dumnezeieşti, care le-ai descoperit, şi le-ai arătat noroadelor, ca un înţelept propovăduitor al bunei credinţe. Pentru aceasta roagă-te să se izbăvească de stricăciune şi de nevoi, cei ce urmează cu credinţă învăţăturilor tale, Cuvioase.

   Legăturile eresurilor le-ai dezlegat, Cuvioase, cu înţelepciunea cuvintelor şi învăţăturilor tale, şi într-o unire ai adunat, pe cei cu bună înţelegere ai dreptmăritoarei credinţe, care laudă pe Hristos, Grigorie. Pe care roagă-L, să izbăvească de stricăciune şi de nevoi, pe cei ce primesc cu credinţă, învăţăturile tale cele de Dumnezeu grăitoare.

   Temelie nesurpată, Hristos te-a întărit Bisericii Sale, Părinte Cuvioase, pe tine care o ai păzit pe ea neclătită şi nebiruită de asuprelile vrăjmaşilor, de Dumnezeu grăitorule Hrisostoame; şi te rogi ca să se mântuiască de patimile cele stricătoare de suflet, cei ce sunt însetaţi de cuvintele tale şi de noianul cunoştinţelor.

   Pe cei aleşi ai Treimii şi florile cele mirositoare, şi preafrumoase ale grădinii celei nestricăcioase, ca pe cei ce sunt ca nişte raze ale Soarelui celui înţelegător, şi luminează pământul cu dumnezeieştile sale străluciri, să-i lăudăm. Pe marele Ioan, împreună şi pe dumnezeiescul de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, şi pe Vasilie cel cu minte înaltă.   Oamenii lui Dumnezeu şi credincioase slugi, slujitorii Domnului, bărbaţii doririlor, vasele alegerii, stâlpii şi întăririle Bisericii, ai Împărăţiei moştenitorilor, nu tăceţi a striga pentru noi către Domnul.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut