Intrarea în arenă

Sosit-a acum vremea nevoinţelor, intrat-a călătoria postului; să-l începem toţi cu dragoste, aducând Domnului bunătăţi, ca nişte daruri. (Triod)

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...