Menu Home

Stare de rugăciune continuă pentru medici

 Medicii și asistentele din sistemul medical, alături de voluntari, merită, în aceste zile, admirația noastră, concretizată prin pomenirea în rugăciunile fiecăruia dintre noi. 

 Cel mai mare sprijin este acela de a nu deveni noi înșine povară pentru ei, păstrându-ne sănătatea trupească, urmându-le întru totul recomandările lor. (Episcopia Sloboziei și Călărașilor)


  În aceste zile de restriște pentru tot poporul, când clerul are datoria sfântă de a nu înceta săvârșirea Sfintei Liturghii, chiar și  în singurătate, medicii, asistenții, farmaciștii și toți cei ce se ostenesc, cu jertfelnicie, în spitale sau la casele bolnavilor, pentru tămăduirea și alinarea suferințelor celor afectați de virusul corona, sunt pomeniți neîncetat la sfârșitul slujbelor:

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.


 O altă frumoasă rugăciune pentru binecuvântarea medicilor, farmaciștilor  și a celor ce-i ajută în împlinirea vocației lor vindecătoare, se găsește în ultima ediție (2019) a Molitfelnicului:

  Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce pe fiica femeii cananeence ai izbăvit-o de demonul cel cumplit; Cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui; Cel ce ai ridicat păcatele lumii şi pe Cruce le-ai pironit; Ție ne rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: în bunătatea Ta, binecuvintează pe robii Tăi, medici şi farmacişti, şi pe toţi cei care-i ajută să vindece bolile şi să aline suferinţele oamenilor. Din iubirea Ta dăruieşte-le şi lor iubire milostivă faţă de cei bolnavi, ca aceştia să simtă că prin mâna lor lucrezi Tu, Doctorul cel iubitorule de oameni. Din înţelepciunea Ta, dăruieşte-le şi lor lumină şi pricepere ca să vindece suferinţa şi să înnoiască viaţa celor încercaţi de boală şi durere. Hristoase, Dumnezeule, Cel ce eşti deodată prezent în doctorul care vindecă şi în bolnavul care are nevoie de iubire milostivă şi de vindecare, binecuvintează şi ajută pe medici şi farmacişti, ca să simtă că sunt împreunălucrători cu Tine şi slujitori ai Tăi în vindecarea suferinţei. Dăruieşte-le bucurie şi pace, sănătate şi mântuire! Răsplăteşte-le cu darurile Tale cele bogate dăruirea lor jertfelnică pentru ajutorarea celor bolnavi. Binecuvintează-i pe ei şi casele lor, activităţile lor şi toată viaţa lor, spre slava Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut