Fiul lui Dumnezeu, Fiu omului se face

 Taina cea din veac se descoperă astăzi, şi Fiul lui Dumnezeu, Fiu omului se face. Ca luând ce este mai prost, să-mi dea mie ce este mai bun. Amăgitu-s-a dedemult Adam, poftind să fie Dumnezeu, şi n-a fost. Iar Dumnezeu, om se face, ca să facă pe Adam Dumnezeu. 
Să se veselească făptura, şi să salte firea. Că Arhanghelul stă cu frică înaintea Fecioarei, şi-i aduce ei bucurie împotriva întristării: Cel ce Te-ai făcut om pentru milostivirea milei, Dumnezeul nostru slavă Ție.0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...