Menu Home

Oficiul parohial pune la dispoziția enoriașilor și voluntarilor formulare pentru deplasare

Ordonanța Militară Nr 3/24.03.2020 prevede:
Art. 4. –  (1)  Pentru verificarea  motivului  deplasării: a)   angajații   prezintă   legitimația   de   serviciu   sau   adeverința   eliberată   de angajator; b)  persoanele  fizice  autorizate,  titularii  întreprinderilor  individuale,  membrii întreprinderilor  familiale,  liber  profesioniștii  și  persoanele  care  practică  activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. (2)  Pentru  verificarea  motivului  deplasării  în  alte  situații  decât  cele  prevăzute  la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria  răspundere, completată în prealabil. (3)  Declarația  pe  propria  răspundere  trebuie  să  cuprindă  numele  și  prenumele, data  nașterii, adresa locuinței, motivul  și  locul  deplasării, data și  semnătura. 


 În aceste condiții, Oficiul Parohial a imprimat și distribuit, în ziua de 25 martie 2020, un număr suficient de formulare ale Declarației pe propria răspundere, ce au fost oferite unităților comerciale din localitate pentru a fi puse la dispoziția celor ce întreprind activități de aprovizionare.   
  În acelasi sens, voluntarii parohiei au primit astfel de formulare pentru a fi folosite în timpul activităților deprocurare de alimente pentru vecinii vârstnici, care nu se pot deplasa la magazin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut