Menu Home

Definițiile Sf Diadoh al Foticeii, Părinte neptic

1. Definiția credinței: cugetare nepătimașă despre Dumnezeu.

2. Definiția nădejdii: călătoria mintii spre cele nă- dăjduite.

3. Definiția răbdării: stăruința neîncetată de a vedea cu ochii înțelegerii pe Cel nevăzut, ca văzut.

4. Definiția neiubirii de argint: a vrea să nu ai bani, așa cum vrea cineva să aibă.

5. Definiția cunoștinței: a te uita pe tine când te gândești la Dumnezeu.

6. Definiția smeritei cugetări: uitarea atentă a isprăvilor tale.

7. Definiția nemânierii: dorință multă de a nu te mânia.

8. Definiția curăției: simțire pururea lipită de Dum- nezeu.

9. Definiția iubirii: sporirea prieteniei față de cei ce ne ocărăsc.

10. Definiția desăvârșitei desfătări în Dumnezeu: a socoti bucurie tristețea morții.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut