Calea postului în săptămâna a cincea din Păresimi

După ce ne-am închinat lemnului celui purtător de viață, să mergem de aici pe calea postului, spre patima lui Hristos, bucurându-ne.


www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...