Menu Home

Exersarea preoției generale în timpul Pandemiei

 Alături de rugăciunile clerului, rânduite în biserica noastră, toți fiii noștri duhovnicești trebuie să fie îndemnați ca, „în cămara lor și închinzând ușa” (Matei 6, 6), să înalțe propriile rugăciuni cu credință fierbinte, împletite cu post, alături de întreaga familie, făcând astfel din propria casă o mică biserică, pentru că suntem încredințați că „Domnul Care vede întru ascuns le va răplăti” (Matei 6, 6). (Episcopia Sloboziei și Călărașilor)

Toţi  credincioşii, prin ungerea cu Sfântul Mir, primită imediat după Botez, au darul preoţiei creștine generale, după cuvântul Scripturii:  Şi  voi  înşivă,  ca  pietre  vii,  duhovniceşti, zidiţi-vă  drept  casă  duhovnicească,  preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe  bineplăcute  lui  Dumnezeu,  prin  Iisus Hristos…(1 Petru  2,  5).

  
 Jertfele  duhovniceşti  pe  care  le  poate  aduce  fiecare  creştin ortodox (după  cum  se  vede  din  Sfânta  Scriptură), constau  în:
pocăinţăca  părere  de rău  pentru  păcate:  Jertfa  lui  Dumnezeu:  duhul  umilit;  inima înfrântă  şi  smerită  Dumnezeu  nu  o  va  urgisi  (Ps.  50,  18);  

laudă  şi  rugăciuneJertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește Celui Preaînalt făgăduințele tale.(Ps.  49,  15);  

milăde  asemenea,  facerea  de  bine  şi întrajutorarea  nu  le  daţi  uitării;  căci  astfel  de  jertfe  sunt  bine plăcute  lui  Dumnezeu  (Evrei  13,  16);
 aducerea  de  bună  voie  a  trupurilor  noastre  ca  jertfă:  Vă  îndemn, deci,  fraţilor,  …să  înfăţişaţi  trupurile  voastre  ca  pe  o  jertfă  vie, sfântă,  bine  plăcută  lui  Dumnezeu,  ca  închinarea  voastră  cea duhovnicească…  (Rom.  12,  1);  

jertfele  cer  ca  creştinii  să  nu-şi facă  mădularele  lor  arme  ale  nedreptăţii  şi  ale  păcatuluici  să  se înfăţişeze  pe  ei  înaintea  lui  Dumnezeu  ca  vii,  sculaţi  din  morţi, şi  mădularele  lor  să  fie  arme  ale  dreptăţii  înaintea  lui  Dumnezeu (Rom.6,  13).
 jertfa  supremă  creştină  sau  adevărata  ardere de  tot  este  mucenicia  pentru  credinţa  cea  întru  Hristos,  despre care  apostolul  a  scris  lui  Timotei:  că  eu  de-acum  mă  jertfesc (II  Tim.  4,  6). (Ilie Cleopa)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut