Aceasta este icoana cu care Patriarhul Serghie înconjura împărăteasca cetate atacată de sciți

 În vremea campaniei împăratului roman Heraclie în Persia (624), sciţii conduși de Hagan au sărit la război şi a umplut marea de corăbii şi pământul l-a umplut de oameni călări şi pedeştri.

 În fața acestei amenințări pentru locuitorii din Constantinopol, Serghie, care era atunci patriarh, i-a mângâiat şi i-a învăţat zicând : "Îndrăzniţi, fiilor, şi să punem nădejdea mântuirii noastre întru Dumnezeu şi la Dânsul să ridicăm mâinile şi ochii noştri din tot sufletul şi ne va izbăvi pe noi de relele ce ne-au înconjurat şi toate sfaturile barbarilor, care sunt asupra noastră, le va risipi". Cu nişte cuvinte ca acestea întărind patriarhul pe oamenii cei ce s-au aflat în cetate, au răbdat fiind întăriţi cu credinţă întru preacurata Născătoare de Dumnezeu şi întru Hristos, Dumnezeul nostru, Care, pentru milostivire, a voit de a luat trup dintr-însa.  

Iar Serghie, patriarhul luând sfintele icoane ale Maicii lui Dumnezeu şi mai vârtos acelea în care era Mântuitorul prunc mic zugrăvit ţinându-se pe mâinile Maicii Sale, a înconjurat pe deasupra zidurile cetăţii, zicând:

 "Scoală-Te, Doamne, ajută nouă şi să se risipească vrăjmaşii Tăi şi să se stingă ca fumul şi să se topească ca ceara de faţa focului". (Triod)