Menu Home

Slavă Ţie, Doamne, Cel ce dai viață şi-n iad puternic pogori

 Ca un pelican Te-ai rănit în coasta Ta, Cuvinte; şi-ai dat viață l-ai Tăi fii, care au murit, răspândind asupra, lor izvoare vii.


 Ce privelişte mare şi grozav-acum se vede; căci al vieţii dătător moarte-a suferit, voind El să dea viață tuturor !

 Nu te-ai despărţit de-al Părintelui sân, Milostive; chiar să fii om muritor ai binevoit şi în iad, Hristosul meu, Te-ai pogorât. (Prohodul Domnului)

La sfârșitul Deniei Prohodului Domnului, 17 aptilie 2020, conform rânduielii, s-a desfășurat procesiune cu Sfântul Epitaf în jurul bisericii parohiale, cu ectenii și opriri în cele patru părți ale lăcașului de cult.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut