Menu Home

Prezență în duh a creștinilor la slujbe în Săptămâna Luminată

 Dacă în mod obișnuit poporul credincios este cel ce aduce la altar lumânări aprinse, prescură, vin, tămâie și pomelnic pentru Sf Liturghie, în actualele condiții antipandemie în care creștinii nu pot participa la rugăciunea în comun din biserică, la fiecare slujbă are loc o întâlnire în duh, o pomenire a tuturor bunilor creștini nelipsiți de la slujbe. 

  Astfel, înainte de începutul slujbei, preotul aprinde câte o candelă în fiecare strană, ce va arde pe toată durata slujbei, pomenind, cu rugăciunea pentru pomenire de la proscomidie, pe creștinii ce ocupă în condiții normale respectivele locuri în biserică.
  
 Primeşte, Doamne, jertfa aceasta pentru iertarea păcatelor tuturor fraților celor întru Hristos și pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit şi 
întristat, care are trebuintă de mila si de ajutorul Tău; pentru apărarea ţării acesteia si a celor care viețuiesc într-însa; pentru pacea si bună așezarea întregii lumi; pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc: părinţi și fraţi ai noștri; pentru cei trimiși; pentru cei care sunt în călătorie; pentru tămăduirea celor care zac în boli; pentru izbăvirea celor robiţi; pentru cei care sunt în judecăţi, în închisori, prigoniţi, în necazuri și strâmtorare; pentru cei care ne urăsc si pentru cei care ne iubesc pe noi; pentru cei care ne miluiesc și slujesc nouă şi pentru cei care ne-au cerut nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânşii; pentru fraţii noștri care sunt în slujbe și pentru toţi cei care slujesc şi au slujit în sfânt locașul acesta. 

 Pomenește, Doamne, pe robul Tău (sau roaba Ta) (N). (Liturghier)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut