Menu Home

Lecturi biblice dătătoare de curaj în timpul încercărilor

PLÂNGERILE LUI IEREMIA
3:17 Tu ai răpit pacea sufletului meu, uitat-am fericirea
3:18 Şi am zis: «S-a dus puterea vieţii mele şi nădejdea mea în Domnul».
3:19 Adu-ţi aminte de nevoia şi necazul meu, de pelin şi otravă!
3:20 Să-ţi aduci aminte că împovărat este în mine sufletul meu.
3:21 Aceasta voi pune-o la inimă, de aceea voi nădăjdui:
3:22 Milele Domnului nu s-au sfârşit, milostivirile Lui nu încetează.
3:23 În fiecare dimineaţă sunt altele, credincioşia Ta este mare!
3:24 «Partea mea este Domnul, a zis sufletul meu, de aceea voi nădăjdui în El».
3:25 Bun este Domnul cu cei ce se încred în El, pentru omul care Îl caută.
3:26 Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului. 
PSALMUL 79
79:2 Cel ce şezi pe heruvimi, arată-Te.
79:3 Deşteaptă puterea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi.
79:4 Dumnezeule, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom mântui!
79:5 Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi?
79:6 Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi şi ne vei adăpa cu lacrimi, peste măsură?
79:7 Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noştri şi vrăjmaşii noştri ne-au batjocorit pe noi.
79:8 Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui. 
PSALMUL 122
122:1 Către Tine, Cel ce locuieşti în cer, am ridicat ochii mei.
122:2 Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce Se va milostivi spre noi.
EPISTOLA CĂTRE ROMANI 
8:31 Ce vom zice deci la acestea? Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră?
8:32 El, Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, ci L-a dat morţii, pentru noi toţi, cum nu ne va da, oare, toate împreună cu El?
8:33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel ce îndreptează;
8:34 Cine este Cel ce osândeşte? Hristos, Cel ce a murit, şi mai ales Cel ce a înviat, Care şi este de-a dreapta lui Dumnezeu, Care mijloceşte pentru noi!
8:35 Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
8:36 Precum este scris: «Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere».
8:37 Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit.
8:38 Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile,
8:39 Nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru.
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ SF MARCU
4:35 Şi în ziua aceea, când s-a înserat, a zis către ei: Să trecem pe ţărmul celălalt.
4:36 Şi lăsând ei mulţimea, L-au luat cu ei în corabie, aşa cum era, căci erau cu El şi alte corăbii.
4:37 Şi s-a pornit o furtună mare de vânt şi valurile se prăvăleau peste corabie, încât corabia era aproape să se umple.
4:38 Iar Iisus era la partea dindărăt a corăbiei, dormind pe căpătâi. L-au deşteptat şi I-au zis: Învăţătorule, nu-Ţi este grijă că pierim?
4:39 Şi El, sculându-Se, a certat vântul şi a poruncit mării: Taci! Încetează! Şi vântul s-a potolit şi s-a făcut linişte mare.
4:40 Şi le-a zis lor: Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Cum de nu aveţi credinţă?
4:41 Şi s-au înfricoşat cu frică mare şi ziceau unul către altul: Cine este oare, Acesta, că şi vântul şi marea I se supun?

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut