Menu Home

„Femeile mironosițe”, suport de curs online

Duminica a treia după Paști este ziua de sărbătoare 

închinată femeilor mironosițe.

 Aceste femei se numesc mironosițe deoarece având dragoste fierbinte pentru Hristos, cumpărând mir (ulei parfumat) de mult preț, au venit noaptea la mormântul Domnului, atât de frica iudeilor, cât și din pricina obiceiului de înmormântate, ca să-L plângă și să-L ungă cu miresme în zorii zilei, lucru ce nu se putuse face la înmormântarea Domnului Iisus, din pricina grabei.

 Ele au aflat cele dintâi că Hristos a înviat, și chiar au văzut pe Mântuitorul Hristos înviat din morți și au spus apostolilor această veste de bucurie.

 Mironosițe au fost multe dar, Evangheliștii fac amintire numai de cele mai însemnate, trecând cu vederea pe celelalte. 

Acestea erau: mai întâi de toate Maria Magdalena, din care Hristos alungase șapte demoni.

A doua Mironosiță a fost Salomeea, mama Apostolilor Ioan Evanghelistul și Iacov. 

A treia dintre Mironosițe este Ioana, femeia lui Huza, care era administrator al casei împăratului Irod. 

A patra Mironosiță este Maria, a cincea Marta, surorile lui Lazăr; a șasea, Maria lui Cleopa și a șaptea, Suzana. Au mai fost încă și multe altele, care, după cum istorisește dumnezeiescul Luca, slujeau lui Hristos și Ucenicilor Lui, din avutul lor.

 Deci, Biserica lui Dumnezeu a primit să prăznuiască, după Sfântul Apostol Toma (în a doua duminică după Paști), și pe aceste ucenițe ale Domnului (în a treia duminică după Paști), ca pe cele ce au propovăduit cele dintâi Învierea, și au adus multe mărturii pentru credința noastră, pentru încredințarea și dovedirea lămurită a Învierii lui Hristos și au petrecut viața întru Hristos, în cel mai bun chip și precum se cuvenea unor femei, care au fost ucenițe ale lui Lui”. (Penticostar)

TEMĂ

I. Citiți cu atenție următorul text din Sfânta Evanghelie:

16:1 Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă.

16:2 Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt.

…………………………………………………….

16:5 Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat.

16:6 Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.

16:7 Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus. (Evanghelia după Sf Marcu)

II. Răspundeți la următoarele întrebări:

1. Cine sunt mironosițele care au mers la mormânt?

2. În ce zi a săptămânii s-a petrecut Învierea Domnului?

3. Cu ce scop au venit femeile la mormântul lui Iisus Hristos?

4. Cine este tânărul care le-a întâmpinat?

5. Ce le-a vestit acesta?

III. Reorganizează următorul enunț pentru a indica ziua de sărbătoare a femeilor mironosițe:

este/închinată/femeilor mironosițe/duminica/a treia/Ziua de sărbătoare/după Paști.

IV. SURPRIZĂ!

Dacă vrei să afli mai multe, apasă aici pentru a urmări un scurt video foarte interesant!

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut