Timp și veșnicie în icoanele Sfântului Jertfelnic

Aducându-ne aminte, aşadar (astăzi), de toate cele ce s-au făcut pentru noi (în trecut): de cruce, de groapă, de învierea cea de a treia zi, de înălţarea la ceruri, de şederea cea de-a dreapta, şi de (viitor) cea de a doua, și slăvită venire. (Anafora Sf Ioan Gură de Aur)


www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...