Menu Home

Cântarea credincioșilor la Rusalii: Vino către noi, Mângâietorule!

 Vino la noi, Duhule Sfinte, fă-ne părtaşi sfinţeniei Tale, luminii celei neînserate, vieţii celei dumnezeieşti şi împărtăşirii celei cu bun miros; că Tu eşti Duhul adevărului, Carele de la Tatăl purcezi.


 Dumnezeule, Sfinte Duhule, Carele tuturor împarţi darurile Tale şi toate le faci cu voia, suflă şi întru noi Darul Tău cel purtător de lumină, ca să Te slăvim pe Tine, Cela ce eşti lăudat împreună cu Tatăl şi cu Fiul.


 Duhule al înțelepciunii şi al fricii de Dumnezeu, Sfetnicule al adevărului şi al înţelegerii, Cel ce dai pace, sălăşluieşte-Te întru noi, ca sfinţindu-ne cu sălăşluirea Ta, de noapte mânecând, să Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni. (Penticostar)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut