Menu Home

Din prea multele mărturii scripturistice despre post, iată câteva:

  Prea  multe  mărturii  biblice  avem  în  legătură  cu  ţinerea  postului  şi  cu  folosul  cel  mare  pe  care  îl aduce  el  neamului  omenesc.  

1.  Postul  este  cea  mai  veche  poruncă  dată  de  Dumnezeu omului,  căci,  încă  în  rai  fiind  strămoşii  noştri  Adam  şi  Eva,  li s-a  poruncit  să  postească  (Fac.  2,  16-17;  3,  6,  11,  17). 
2.  Moise  Prorocul  a  postit  de  două  ori  câte  patruzeci  de zile  (Ieş.  34,  28;  Deut.  9,  9,  18).
 3.  Ilie  Prorocul  a  postit  patruzeci  de  zile  (III  Regi  19, 8).  Sfântul  Prooroc  Daniel  a  postit  trei  săptămâni  (Dan.  9,  3; 10,  3). 
4.  Sfântul  Proroc  David  a  postit  şi  s-a  rugat  în  toată viaţa  sa,  după  ce  a  greşit  lui  Dumnezeu  (II  Regi  1,  11-12;  12, 16;  Ps.  68,  12;  108,  23).
 5.  Ezdra  şi  Neemia  au  postit  (I  Ezdra  10,  6;  Neem.  1, 4).  Estera  de  asemenea  a  postit  (Est.  4,  16).
 6.  Sfântul  Ioan  Botezătorul  şi  ucenicii  săi  pururea posteau  (Matei  9,  14;  Marcu  2,  18;  Luca  5,  33). 
7.  Ana  prorocița  petrecea  în  post  şi  rugăciune  (Luca 2,  37). 
8.  Sfântul  Proroc  Ioil  învaţă  şi  îndeamnă  la  post  pe  toţi cei  din  popor  (Ioil  1,  14;  2,  11-12,  15). 
9.  Postul  l-a  practicat  şi  Mântuitorul  nostru  Iisus  Hristos, postind  patruzeci  de  zile  şi  patruzeci  de  nopţi  (Matei  4,  2). 
10.  Apostolii  şi  ucenicii  Mântuitorului,  urmând  învăţăturii Lui,  au  postit  şi  s-au  rugat  (2 Cor.  6,  5;  11,  27  ş.a.).
11. Corneliu sutaşul, încă păgân fiind, postea (Fapte 13, 2)
12. Credincioşii din Biserica Antiohiei posteau (Fapte 13. Apostolii Pavel şi Varnava posteau (Fapte 14, 23). 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut