Soborul Sfinților Apostoli. Cântare Sf Ioan

Fericite Ioan, sfântul tău nume înseamnă darDumnezeiesc, pe care cu îndestulare l-ai câştigat de Sus, ca un teolog al Domnului Iisus; pentru aceea, rogu-te, arată-mă şi pe mine sălaş al Dumnezeiescului Har.

Seminţele bunei credinţe le-ai semănat în Patmos, şi în Asia ai propovăduit, şi adormire minunată ai avut Dumnezeiescule Apostol şi Evanghelist Ioan; şi pentru aceasta rogu-te, adoarme şi patimile cele sălbatice ale trupului meu.

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...